Coded with love💘

Cultural Probe

Een onderzoek naar ervaringen van middelbare scholieren met formatief toetsen

Team: Ilja Berendsen, Zoe Sluisdom, Ilana Soetens, Roos Verhoek, Freek Wiltenburg en Deborah Groeneveld
Jaar: februari 2019 – maart 2019

Startpunt

Een duik in het diepe

Toetsen maken om zo te ontdekken wat je nog kan verbeteren i.p.v. een cijfer voor een momentopname? Formatief toetsen lijkt op papier een goed systeem, maar is er nog weinig bekend over het effect hiervan op scholieren. Wat voor invloed heeft het op hun gedrag? En in hoeverre speelt hun fysieke/sociale context hier een rol in? Een goede aanleiding voor onderzoek dus!

Onderzoek

Doelgroep analyse

Om grip te krijgen op het speelveld is er allereerst deskresearch gedaan naar: formatief toetsen, de te verwachten effecten, feedback geven en de doelgroep. Met deze kennis op zak zijn er interviews gehouden met scholieren, die we daarna hebben omgezet in een empathy map. Deze gaf inzicht in de doelgroep en hun sociale/fysieke context.

Ideevorming

Van concept naar probe

Uit het onderzoek kwam als onderwerp 'feedback ontvangen' naar voren. Deze invalshoek is vertaald naar de onderzoeksvraag:
'We willen inzicht krijgen in de attitude van leerlingen ten opzicht van de fysieke en sociale context, zodat we kunnen zien wat de invloed hiervan is op het krijgen van feedback'

Het gebruik van probes is toegepast als techniek om informatie te verzamelen over het gedrag, emoties en houding van de doelgroep. Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen moesten ze gevarieerd, motiverend en een laagdrempelig zijn.

Analyse

Sorteren en organiseren

Per ontvangen probe is de data geanalyseerd door middel van affinity diagrams. Dit gaf ons een aantal waardevolle inzichten in de huidige t.o.v. een ideale situatie:

  • Ze willen orde, ruimte, rust en structuur in de leefomgeving
  • Ze zijn zelfbewust en omgevingsbewust
  • Ze vermijden docenten / ouders wanneer een slecht cijfer wordt behaald (willen het zelf oplossen/ zelf doen)

Eén van de ingevulde probes: een overzicht waar de studenten zitten

Affinity diagram: analyse van ingevulde probes

Volgende case →

Ikgeefbloed

Een digitale omgeving voor bloeddonors

arrow