Coded with love💘

Colorvision

Een interactieve ervaring waarbij geluid visueel kan worden ervaren

Jaar: februari 2018 – maart 2018

Startpunt

Zintuigelijke waarnemingen

Perceptie vind ik een fascinerend begrip. Het feit dat wij allemaal de wereld om ons heen anders waarnemen met de sensorische prikkels in onze zintuigen.

Sommige mensen hebben een vorm van Synesthesie. Hierbij worden waarnemingen van verschillende zintuigen gecombineerd. Chromesthesia is een vorm hiervan waarbij kleuren worden gezien als er geluid wordt gehoord. Het is een nog niet heel bekende aandoening. Mensen kunnen zich onbegrepen daarom voelen en het moeilijk vinden om het uit te leggen. Naasten begrijpen niet wat voor impact het heeft op het dagelijks leven en kunnen er dus ook lastig rekening mee houden. Al met al niet een ideale situatie voor beide stakeholders, is daar geen oplossing voor?

Onderzoek

Deskresearch

Om een brug te kunnen leggen tussen de stakeholders, was het eerst noodzakelijk om zelf te begrijpen hoe wij zien & horen en wat chromesthesia precies is.

De kleuren die wij mensen kunnen zien vallen binnen het zichtbaar spectrum. Dit is een gedeelte van het elektromagnetisch spectrum. Geluid en kleur bestaan dus beide uit ‘golven’. Dit bracht mij op het idee om te onderzoeken of deze golven niet aan elkaar gelijk konden worden gesteld, waardoor de frequenties een logische relatie zouden hebben met elkaar.

Ideevorming

Van hersenspinsel naar prototype

Na onderzoek leek het een mogelijkheid om de twee zintuigen te combineren door middel van sensoren die data zouden uitlezen. Het moest een interactieve ervaring worden voor mensen die chromestesia willen begrijpen. Of als tool voor degene die lijd aan chromesthesia om het uit te leggen door ervaring in plaats van woorden.

Opbouw van installatie in Max

Prototype

Geluid in, kleur uit

Het prototype verdeeld geluid in 3 reikwijdtes: laag, middel en hoog. Deze geluidswaardes zijn gekoppeld aan RGB waardes, dus 0 tot 255. Op basis van de data die de geluidssensor meet, wordt er dus een kleur gemixt en weergegeven.

Het prototype is helaas alleen een eerst opzet naar hoe het zou kunnen werken. Echter, houdt het nog geen rekening met het feit dat iedereen een unieke vorm heeft van chromesthesia. Het zou mij onwijs interessant lijken als mensen hun vorm zouden kunnen instellen op het device en deze zo ervaarbaar maken naar hun unieke karakter.

Daarnaast denk ik dat deze techniek een interessante basis zou kunnen bieden voor een interactieve installatie, waarbij geluid in een fysieke ruimte wordt omgezet in kleur. Hierdoor zouden wij onze onze hersens kunnen trainen om nieuwe verbindingen te leggen.

Volgende case →

E-e

Een platform om bewustwording rondom E-nummers aan te wakkeren

arrow